Om Oss

Vi arbetar med förändring och utveckling. Det är den röda tråden genom våra olika områden. Alla våra insatser bygger på modern behaviorism. Vi fokuserar på insatser dels för dig som önskar förändring eller utveckling i ditt eget liv och dels för dig som arbetar med andra människor, till exempel i rollen som chef, ledare, tränare eller lärare.

Behaviorism

Med modern behaviorism som utgångspunkt så arbetar vi med beteenden. Beteenden analyseras, förstås och förklaras och nya sätta att agera övas och tränas. På det sättet hjälper vi dig att utveckla nya färdigheter.

För utveckling och förändring behövs inte bara nya färdigheter utan också nya kunskaper. I alla våra insatser finns därför också mer utbildande inslag. Från kortare information under en behandlingssession till mer omfattande föreläsningar och kurser.

Vår historia

Vi startade sommaren 2010. Då som enskild firma med mottagning en dag per vecka. I början av 2014 bildades företaget som AB och öppnade dörrarna till mottagningen på heltid. Under de här åren har vi hunnit att arbeta med behandlingar och bedömningar av såväl barn som vuxna. Vi har besökt olika verksamheter i rollen som konsulter och har någon gång bemannat vakanta tjänster. Som del i några av våra uppdrag har vi föreläst, hållit kurser och handlett personal. Med start 2018 erbjuder vi nu föreläsningar och kurser direkt hos oss.

Medarbetare

Andreas Karlsson

Leg. Psykolog, Grundare

Kristofer Nord

Kurator

Mårten Tyrberg

Leg. Psykolog                             Leg. Psykoterapeut

Kontakt

Lilla Psykologbyrån

 

Besöks- och postadress:
Slottsgatan 8
722 11, Västerås

Telefon: 070 350 90 92
E-post: hej@lillapsykologbyran.se