Bemanning & Konsult

Vi vet att det kan vara svårt att rekrytera rätt psykolog eller rätt socionom. Och i värsta fall står ni inför en vakant tjänst eller med en kostsam felrekrytering som drabbar verksamheten.

Med vårt nätverk av legitimerade psykologer och socionomer med fortbildning inom KBT kan vi lösa de flesta förfrågningar kring bemanning. Vi åtar oss också kortare och längre uppdrag som konsulter.

Kontakta oss