Föreläsningar och kurser

Här kan ni se de föreläsningar och kurser som vi erbjuder som färdiga koncept. För mindre sällskap (max 12 åhörare) håller vi dem i våra egna lokaler och för större sällskap har vi tillgång till andra lokaler.

Vi gillar att föreläsa och hålla kurser och jobbar ständigt på våra koncept. Vi utformar gärna en föreläsning eller en kurs tillsammans med er. Vi kan och vi gillar modern behaviorism.

Föreläsningarna erbjuds som halv- eller heldag.

Föreläsningar

 • Att arbeta med beteenden – Ger en introduktion till det koncept vi arbetar utifrån och hur det är aktuellt för dig som arbetar som pedagog. För en mer gedigen genomgång med ökat fokus på egen färdighetsträning rekommenderar vi istället kursen med samma namn.
 • Positivt Beteendestöd i Skolan – En metod för att arbeta med problembeteenden i skolan. Kursen riktar sig till pedagoger, rektorer och andra ledare inom skolan och ger en bra introduktion till vad PBS är och hur vi arbetar med PBS och SWPBS (skolövergripande positivt beteendestöd).
 • Varför vi beter oss – Många har snabbat upp en del information (och desinformation) kring bestraffningar och belöningar. Det här är en föreläsning där vi går igenom de grundläggande principerna i inlärningsteorin, hur vi lär oss och vad som påverkar hur vi beter oss.
 • Idrott och prestation – En föreläsning som vi har lite olika upplägg på beroende på målgrupp. För tränare lägger vi ett större fokus på hur du som tränare kan påverka utövarnas beteende. Med utövare som målgrupp lägger vi fokus helt på egen prestation och underprestation. Även denna föreläsningen är introducerande och för mer gedigen utbildning och färdighetsträning rekommenderas kursen med samma namn.
 • Att arbeta med beteenden – för chefer och ledare.
 • Kom vidare – En kortare föreläsning som vi erbjuder två gånger per år. Det är en föreläsning som är öppen för vem som helst att köpa en plats till. Vi håller antalet platser begränsat men rabatterar priset så att vi ändå ska kunna nå ut till så många som möjligt. Vi pratar om ändamålsenligt agerande och hur vi ofta fastnar i beteenden som inte är särskilt hjälpsamma.

Kurser

 • Modern behaviorism – En grundlig genomgång av inlärningsteorin.
 • Att arbeta med beteenden, skola – Grundlig genomgång av inlärningsteori. Färdighetsträning. Metoden vi utgår ifrån i praktisk arbete är PBS.
 • Att arbeta med beteenden, chef och ledare – Grundlig genomgång av inlärningsteori. Färdighetsträning.
 • Att arbeta med beteenden, behandlingshem – Grundlig genomgång av inlärningsteori. Färdighetsträning. Metoden vi utgår ifrån i praktisk arbete är PBS.
 • Idrott och prestation – Samma innehåll som föreläsningen med samma namn. Här kan vi dock lägga mycket mer tid på färdighetsträning och att hjälpa dig att applicera och implementera kunskaper och metoder i din vardag.

Specialistkurser för psykologer som önskar fortbildning

 • KBT/ACT vid psykos – En specialistkurs i att arbeta med psykos ur ett KBT/ACT-perspektiv. Första omgången kommer att hållas våren 2019. Kursansvarig är Mårten Thyrberg som doktorerar på just detta ämne, tillsammans med Andreas Karlsson.
 • Inför specialistkurs-kurs – För våra specialistkurser förutsätts att du som deltagare är någorlunda väl bekant med modern behaviorism. Vi är dock angelägna om att nå ut med våra kurser och behandlingsmetoder så brett vi kan. Av den anledningen erbjuder vi dig som är osäker på, eller är helt obekant med modern behaviorism en ”Inför specialistkurs-kurs” där vi går igenom teori och beteendeanalys. Denna kurs genomför vi över två heldagar så att du är ordentligt uppdaterad inför specialistkursen.
Kontakta oss