Idrott och Prestation

Utövare

För dig som utövare erbjuder vi ett modernt sätt att arbeta med att förbättra prestation och minimera underprestation. Tidigare har idrottspsykologin sysslat med saker som mental träning, visualisering och dylika strategier. Sådana strategier har dock inte visat någon egentlig effekt, i värsta fall leder de till försämrad prestation i kritiska lägen. Vår utgångspunkt är istället den moderna behaviorismen, ACT. Vi siktar in oss på prestation i såväl tränings- som tävlingssammanhang.

Är du intresserad av att veta mer, eller företräder du en förening som vill veta mer, kolla in våra föreläsningar och kurser. Som enskild utövare kan vi lägga upp ett färdighetsträningsprogram.

Tränare

För dig som tränar utövare, i gupp eller enskilt, på elit eller motionärsnivå, arbetar vi med frågan hur vi kan påverka utövarnas agerande på bästa sätt. Som en del i detta kommer vi även att jobba på att förbättra din prestation, och minimera din underprestation, i rollen som tränare.
För tränare erbjuder vi dels enstaka föreläsningar men också mer omfattande kurser som ger oss bättre möjligheter att till att träna nya färdigheter.

Verksamhet

Med verksamheter arbetar vi med frågor som – Hur får vi fler att söka sig till oss? Hur får vi de som kommer hit att komma tillbaka? Hur får vi våra utövare att agera mer ändamålsenligt? Hur höjer vi utövarnas prestation? Hur blir vi bättre på det vi gör?

Kontakta oss