Mottagning

För dig som fastnat i beteenden som inte är hjälpsamma, eller som besväras av någon form av psykisk ohälsa, erbjuder vi bedömning och behandling vid vår mottagning på Slottsgatan 8. Vi erbjuder individuella behandlingar och behandling i grupp.

Individuell- eller gruppbehandling?

För flera typer av besvär har gruppbehandling visat sig vara lika effektivt som individuell behandling. Den kan kännas läskigt att gå i grupp och det kan väcka en del jobbiga tankar och farhågor. De absolut flesta som går i gruppbehandling beskriver det snarare som en fördel att ha gått i grupp. Det passar ju såklart ändå inte för alla och vill man inte gå i grupp så finns ju alternativet att gå i individuell behandling. För många är det också en fråga om kostnad. Genom att gruppbehandling sker med en bestämd plan om ett bestämt antal tillfällen med ett bestämt upplägg så är det något mindre tidskrävande per deltagare och dessutom är det flera som delar på kostnaden för vår tid. Således blir det en avsevärd skillnad i kostnaden för den enskilda deltagaren. Nu måste vi samtidigt påpeka att det inte är fråga om någon budgetbehandling. Vid exempelvis tvångssyndrom har gruppbehandling visat precis lika god effekt som individuell behandling. Det är snarare en fråga om egna preferenser och såklart ett övervägande kring vad du vill betala för din behandling.

Är du intresserad av en gruppbehandling så kommer du innan behandlingen startar att få ett individuellt besök med den som leder gruppbehandlingen. Detta för att vi ska kunna göra en bedömning inför gruppsammansättningen och för att du ska få tillfälle att bekanta dig lite med oss och lokalerna samt ha möjlighet att ställa de frågor som du kanske har.

Vi gillar våra gruppbehandlingar och det tror vi att du också kommer att göra.

Individuell behandling

Vem ska gå i individuell behandling? En individuell behandling blir mer anpassad efter dig och din situation. Ibland blir de kortare än att gå i en gruppbehandling, ganska snabbt identifieras problematiken och en plan utformas som sen kan genomföras genom fortsatt behandling eller på egen hand. Ibland blir de längre, kanske önskar man ett stöd i förändrings- och utvecklingsarbetet över en längre tid än vad som är möjligt vid gruppbehandling. Ofta arbetar vi med ungefär samma upplägg som vid gruppbehandling, men vi har större möjligheter att stötta just dig i just din situation. Det är såklart också en fråga om kostnaden, det blir en större kostnad för den enskilde jämför med att gå i gruppbehandling vilket gör att det helt enkelt inte är ett alternativ för alla.

Är du intresserad av att gå i individuell behandling så är du varmt välkommen att höra av dig så bokar vi ett första besök.

Stress och företagshälsa

Om du som anställd på ett företag upplever stress eller annan psykisk ohälsa kan vi i vissa fall anlitas som del av företagshälsovården. Vi har inga stående avtal med företag kring hälsovård utan skriver då avtal gällande just din behandling.

Kontakta oss