Specialistkurs

 

Funktionell analys, ACT och RFT som verktyg för att förstå och behandla psykos och annan komplex psykiatrisk problematik

 

Den här kursen handlar om hur funktionell analys, med hjälp av modern språk- och kognitionsteori i form av RFT, kan användas som ett flexibelt kliniskt verktyg för att skapa förutsättningar för förståelse och beteendeförändring även vid de mest komplexa psykiatriska tillstånden. Kursen syftar till att lära deltagaren att stå stadigt på en grund av fördjupad funktionell analys, när mötet med patienten skapar förvirring och osäkerhet, och därmed ge förutsättningar för effektivt och flexibelt terapeutbeteende.

I kursen kommer en fördjupad modell för funktionell analys användas, som förutom en klassisk treterms-kontingens (dvs. ABC) inkluderar moderna begrepp från RFT, såsom regelstyrning, relationell inramning, motiverande vidgare, derivation och koherens. Modellen kommer att läras ut som ett kliniskt användbart terapeutiskt verktyg med potential att vägleda behandlingsinsatser för patienter med svår psykiatrisk problematik.

Utöver en utökad och fördjupad förståelse för funktionell analys som flexibelt kliniskt verktyg, kommer kursen att fokusera på funktionell analys av klinikern själv. I mötet med komplexa patienter möter vi inte bara patientens symtom, utan även våra egna operanta och respondenta beteenden. Vi tvingas hantera vår egen inre och yttre kontext samtidigt som vi strävar efter att skapa förståelse för patientens. För att stå stadigt som kliniker behöver vi också analysera oss själva, och denna kurs strävar efter att till fullo utnyttja det faktum att vi sitter i samma båt som patienterna.

 

Kontakta oss