EN SCHYSST FÖRELÄSNING

Det här är en föreläsning som riktar sig till dig som arbetar med andra människor i ditt yrke exempelvis lärare, behandlingsassistent eller omsorgspersonal etc. Föreläsningen är introducerande och du kommer att lära dig en hel del om modern behaviorism och få träna på att beskriva beteenden och andra färdigheter.

Genom att i större utsträckning prata beteende när vi pratar om våra klienter: kan vi arbeta mer effektivt, minska missförstånd och feltolkningar samt skapa en tydligare riktning i våra insatser. 

Den senaste föreläsningen hölls i november, nya datum för 2019 kommer.