Specialistkurs för psykologer – Hösten 2019

Den här kursen handlar om hur funktionell analys, med hjälp av modern språk- och kognitionsteori i form av RFT, kan användas som ett flexibelt kliniskt verktyg för att skapa förutsättningar för förståelse och beteendeförändring även vid de mest komplexa psykiatriska tillstånden. Kursen syftar till att lära deltagaren att stå stadigt på en grund av fördjupad funktionell analys, när mötet med patienten skapar förvirring och osäkerhet, och därmed ge förutsättningar för effektivt och flexibelt terapeutbeteende.

I kursen kommer en fördjupad modell för funktionell analys användas, som förutom en klassisk treterms-kontingens (dvs. ABC) inkluderar moderna begrepp från RFT, såsom regelstyrning, relationell inramning, motiverande vidgare, derivation och koherens. Modellen kommer att läras ut som ett kliniskt användbart terapeutiskt verktyg med potential att vägleda behandlingsinsatser för patienter med svår psykiatrisk problematik. 

Läs mer i vår pdf

Anmäl dig här nedan eller mala till boka@lillapsykologbyran.se