En bra kurs i stresshantering

Du kommer att få lära dig mer om stress, och om hur du kan hantera, eller förändra, din livssituation på ett sätt som håller. Vi fokuserar särskilt på vad som är viktigt i ditt liv, vad du vill och hur du kan hantera de hinder som ställer sig i vägen.

Vi använder oss av boken ”Tid att leva” och programmet bygger på ACT (Acceptance and Commitment Therapy) som är en modern form av KBT. ACT betyder ungefär acceptera-och-agera-terapi och har visat sig effektivt mot bland annat stress och olika tillstånd av ångest och depression.

Årets första kurs är fullbokad. Datum för nästa omgång kommer.